Apprendre à parler l’ Al Bhed

Yizuint »rie sac lranc ysec, huic ymmuhc ybbnahtna à bynman Ym Prat. L’acd iha myhkia bnécahda tyhc Vehym Vyhdyco Q syec édyhd ih knyht lusexia, za juic vyec ladda ehdnutildeuh ahdeènasahd tyhc la myhkyka buin juic myeccan juic bucan tac xiacdeuhc cin sy cyhdé sahdyma! … Lire la suite de Apprendre à parler l’ Al Bhed